Kontakt Linki Galeria Podziękowania Działalność O nas Nasz patron Strona główna
Stowarzyszenie Charytatywne im. św. Rafała Kalinowskiego

Podajmy razem pomocną dłoń ubogim

Członkowie i sympatycy stowarzyszenia ufni w Bożą i ludzką pomoc pragną wciąż z nowym zapałem przywracać nadzieję, tym, którym żyje się bardzo trudno, którzy cierpią z różnorakich przyczyn. Pragną im towarzyszyć, wspomagać ich. Nieść nie tylko pomoc materialną, ale także radosną nowinę o niezgłębionej miłości i miłosierdziu Boga. O tym, że w Bogu wszystko ma sens, że w Nim znajduje się siła i moc człowieka. Z Jego przyczyny spotkaliśmy się - potrzebujący siebie nawzajem.

Także Ty swoim wsparciem możesz ożywiać czy wzniecać nadzieję!

Tego, co może sprawić radość nie odkładaj na jutro...

Stowarzyszenie Charytatywne im Św. Rafała Kalinowskiego
ul. Rakowicka 18,
30-960 Kraków skr.p. 546


KRS – 0000 148910

PKO S.A.I O/Kraków nr. 28124014311111000010467174

Strona główna

„Dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza oddycha się nim,
chociaż się go nie widzi” (św R. Kalinowski)Stowarzyszenie nasze jest organizacją dobroczynną w oparciu o chrześcijańskie, społeczno-humanitarne zaangażowanie członków i sympatyków, realizowane w oparciu o duchowość św. Rafała Kalinowskiego.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Bezinteresowna, charytatywno – opiekuńcza pomoc chorym i cierpiącym i najuboższym, pomoc materialna w wykształceniu dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych.
  2. Szerzenie ewangelicznej duchowości, której inspiracje czerpane są z przykładu życia św. Rafała Kalinowskiego.
  3. Doradztwo i pomoc duchowa, prawna, psychologiczna i medyczna oraz szkolenia w tym zakresie.
  4. Prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia i podopiecznych poprzez aktywność kulturalną i rekreacyjną oraz wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
Słonecznik

rozdawaj
wokół
radość i dobro